Severní energetická a.s.Pro dodavatele EC

Oznamujeme, že s účinností od 1. 8. 2015 došlo ke změně názvu naší společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., IČ: 28786009, se sídlem Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12, zapsané v oddílu B, vložce 2905 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, a to tak, že od výše uvedeného data vystupuje pod obchodním názvem: Sev.en EC, a.s. Ostatní údaje společnosti (IČ, sídlo, bankovní spojení, kontaktní údaje zaměstnanců mimo mailových adres) zůstávají beze změny.

Pravidla chování

© 2018 - Sev.en Energy |   Mapa webu